Budownictwo, architektura, dom i ogród

Budownictwo, architektura, dom i ogród

Droga od radosnej chwili otrzymania kluczy do chwili pełnego wyposażenia i urządzenia wnętrza jest trudna i długa. Otrzymujemy puste pudełka pokoi, właściwe pole działania dla wytrawnego architekta wnętrz, w naszej pracy jednak jesteśmy pozostawieni sami sobie, podobnie do naszych praprzodków; z tą różnicą, że wymagania i ambicje hominis sapientis wzrosły od tamtego czasu niepomiernie.