Architekt wnętrz – Ochota

Architekt wnętrz – Ochota

Współczesne poglądy na sprawę architektury wnętrza, jego wyposażenia, układu czy wreszcie jego estetyki są nadzwyczaj niejednolite. Istnieje w tym zakresie wiele rozbieżności tym gorętszych, że zagadnienie jest sprawą dotyczącą codziennej praktyki życia, sprawą powszechną, bezpośrednio obchodzącą wszystkich. Jak zwykle w architekturze, istnieje tu ścisła zależność obrazu wnętrza od ogólnych możliwości cywilizacyjnych społeczeństwa. Zasadnicze znaczenie ma wpływ gustów i nawyków, tradycje i obyczaje regionalne,…