Architekt wnętrz – Ochota

Architekt wnętrz – Ochota

Współczesne poglądy na sprawę architektury wnętrza, jego wyposażenia, układu czy wreszcie jego estetyki są nadzwyczaj niejednolite. Istnieje w tym zakresie wiele rozbieżności tym gorętszych, że zagadnienie jest sprawą dotyczącą codziennej praktyki życia, sprawą powszechną, bezpośrednio obchodzącą wszystkich. Jak zwykle w architekturze, istnieje tu ścisła zależność obrazu wnętrza od ogólnych możliwości cywilizacyjnych społeczeństwa. Zasadnicze znaczenie ma wpływ gustów i nawyków, tradycje i obyczaje regionalne,…

Budownictwo, architektura, dom i ogród

Budownictwo, architektura, dom i ogród

Droga od radosnej chwili otrzymania kluczy do chwili pełnego wyposażenia i urządzenia wnętrza jest trudna i długa. Otrzymujemy puste pudełka pokoi, właściwe pole działania dla wytrawnego architekta wnętrz, w naszej pracy jednak jesteśmy pozostawieni sami sobie, podobnie do naszych praprzodków; z tą różnicą, że wymagania i ambicje hominis sapientis wzrosły od tamtego czasu niepomiernie.

Wystrój wnętrz kuchnia

Wystrój wnętrz kuchnia

Indywidualne, jednostkowe potrzeby użytkownika nie są i nie mogą być wzięte pod uwagę. Przy zastosowaniu produkcji seryjnej człowiek traktowany jest Jako średnia statystyczna potrzeb, gustów, nawyków. Postulat indywidualizacji dla każdego produktu maszynowego, znormalizowanego, jest bardzo trudny i w naszych warunkach na szerszą skalę praktycznie niewykonalny. Czy wobec tego skazani jesteśmy na coś w rodzaju typowego munduru mieszkaniowego? Czy staniemy się wyłącznie pozycjami w statystykach zachwalających sprawiedliwość rozdziału…

Metamorfoza sypialni Warszawa

Metamorfoza sypialni Warszawa

Na placu budowy dokonuje się wyłącznie montażu tych elementów i przeprowadza niezbędne wykończenia. Nasuwa się pytanie, czy osiągane efekty ekonomiczne idą w porze z postępującą jakością ostatecznego produktu, jakim jest oddawane do użytku, przeciętne, statystyczne mieszkanie. Odbiorca tegoż mieszkania okazał się jednak surowym egzaminatorem i choć wymagania jego nie są zbyt wygórowane opinia jest jednoznacznie negatywna i, niestety, obiektywnie uzasadniona. Użytkownik może zrozumieć…