Portfolio

Architekt wnętrz – Ochota

Architekt wnętrz – Ochota

Współczesne poglądy na sprawę architektury wnętrza, jego wyposażenia, układu czy wreszcie jego estetyki są nadzwyczaj niejednolite. Istnieje w tym zakresie wiele rozbieżności tym gorętszych, że zagadnienie jest sprawą dotyczącą codziennej praktyki życia, sprawą powszechną, bezpośrednio obchodzącą wszystkich. Jak zwykle w architekturze, istnieje tu ścisła zależność obrazu wnętrza od ogólnych możliwości cywilizacyjnych społeczeństwa. Zasadnicze znaczenie ma wpływ gustów i nawyków, tradycje i obyczaje regionalne,…

Budownictwo, architektura, dom i ogród

Budownictwo, architektura, dom i ogród

Droga od radosnej chwili otrzymania kluczy do chwili pełnego wyposażenia i urządzenia wnętrza jest trudna i długa. Otrzymujemy puste pudełka pokoi, właściwe pole działania dla wytrawnego architekta wnętrz, w naszej pracy jednak jesteśmy pozostawieni sami sobie, podobnie do naszych praprzodków; z tą różnicą, że wymagania i ambicje hominis sapientis wzrosły od tamtego czasu niepomiernie.

Wystrój wnętrz kuchnia

Wystrój wnętrz kuchnia

Indywidualne, jednostkowe potrzeby użytkownika nie są i nie mogą być wzięte pod uwagę. Przy zastosowaniu produkcji seryjnej człowiek traktowany jest Jako średnia statystyczna potrzeb, gustów, nawyków. Postulat indywidualizacji dla każdego produktu maszynowego, znormalizowanego, jest bardzo trudny i w naszych warunkach na szerszą skalę praktycznie niewykonalny. Czy wobec tego skazani jesteśmy na coś w rodzaju typowego munduru mieszkaniowego? Czy staniemy się wyłącznie pozycjami w statystykach zachwalających sprawiedliwość rozdziału…

Metamorfoza sypialni Warszawa

Metamorfoza sypialni Warszawa

Na placu budowy dokonuje się wyłącznie montażu tych elementów i przeprowadza niezbędne wykończenia. Nasuwa się pytanie, czy osiągane efekty ekonomiczne idą w porze z postępującą jakością ostatecznego produktu, jakim jest oddawane do użytku, przeciętne, statystyczne mieszkanie. Odbiorca tegoż mieszkania okazał się jednak surowym egzaminatorem i choć wymagania jego nie są zbyt wygórowane opinia jest jednoznacznie negatywna i, niestety, obiektywnie uzasadniona. Użytkownik może zrozumieć…

Szukam architekta wnętrz

Szukam architekta wnętrz

Gwałtowny rozwój przemysłu pociągnął za sobą nie spotykaną dotąd koncentrację mas ludzkich w miastach. Problem mieszkaniowy stał się zagadnieniem społecznym świata współczesnego. Powstają i rozwijają się żywiołowo miasta giganty, pełne sprzeczności i niekonsekwencji, w których problemy komunikacji, zaopatrzenia, higieny stają się niemal nierozwiązalne w przestarzałych systemach społecznych. Odtąd problem mieszkaniowy „wyszedł” z czterech ścian, odtąd stał się wielkim zagadnieniem urbanistycznym i ekonomicznym, rozwiązywanym w różnych krojach…

Projektowanie wnętrz Warszawa

Projektowanie wnętrz Warszawa

Niebezpieczeństwo takie potencjalnie istnieje i dlatego typowe mieszkanie współczesne traktować możemy wyłącznie jako półfabrykat, półprodukt, który poddać trzeba obróbce, dalszemu rozwinięciu. Adaptacja tako zmierzać będzie przede wszystkim do ścisłego sprecyzowania układu funkcji uzależnionych od konkretnych warunków rodzinnych i obyczajów życia mieszkańców. Obok postulatu racjonalnego współczesne mieszkanie musi, mimo ograniczeń przestrzennych, zaspokoić również poza funkcjonalne ambicje jednostki, stać się musi odbiciem…