PROJEKT WNĘTRZ CO ZAWIERA?

projektanta wnętrz, Małgorzata Mierzwińska Projektant Wnętrz

Jak znaleźć odpowiedniego projektanta wnętrz? Często zresztą czynności te spełniają równocześnie poszczególni członkowie rodziny. Każda z tych codziennych funkcji mieszkalnych. To wymaga innego zespołu odpowiednich sprzętów. Zespoły takie nazywamy mikro wnętrzami lub bardziej potocznie kącikami. Umiejętność podziału wnętrza i nowości w aranżacji wnętrz według potrzeb funkcji stanowi we współczesnym mieszkaniu pierwszy i podstawowy zarazem stopień wtajemniczenia.

Układ zespołów, przeznaczonych do wypoczynku, jedzenia, snu czy pracy, powinien stanowić przy tym kompozycję możliwie jednorodną, opartą na harmonijnym współdziałaniu wszystkich elementów wnętrza. Podziału nie można więc dokonać sztucznie, przy pomocy twardych przegród odbywać się powinien w sposób naturalny, organicznie związany z płynnością funkcji, przy zachowaniu pełnej przestronności i tak tani projektant wnętrz warszawa znający niewielkie typowe wnętrza.

Lokalizacja poszczególnych mikro wnętrz musi wynikać ściśle z układu całości wnętrza, z rozmieszczenia okien i drzwi, z warunków komunikacji oświetlenia. Jak wygląda realizacja tych zasad na naszym konkretnym przykładzie? Zespół jadalny i wystroje wnętrz salonu zlokalizowany został po lewej stronie drzwi w narożu, jakie wytworzyła mała działowa ścianka. Widzimy tu stolik propozycje wystroju wnętrz i cztery krzesła. Stół dostawiony został do ściany w ten sposób, aby możliwe było bezpośrednie podawanie potraw z kuchenki przez wewnętrzne okienko. Taka lokalizacja stołu jest korzystna również z innych przyczyn.

Stolik prostokątny, dostawiony do ściany zabiera o wiele mniej miejsca i nie blokuje. komunikacji. Jak na przykład stół okrągły ustawiony na środku pokoju. Zresztą w razie przygotowania biesiady dla szerszego grona osób, stół można rozłożyć, zwiększając dwukrotnie jego powierzchnię. Istotna jest tu nie tylko sprawność samego stołu, ale co ważniejsze uniwersalność układu wnętrza, który możliwość taką przewiduje. Wyraźnie widzimy, że zarówno komunikacja we wnętrzu, jak i funkcjonowanie innych zespołów nie zostały przez to zakłócone aranżacje domów.