Projektanci wnętrz warszawa i okolice

Projektanci wnętrz warszawa i okolice

Problem mieszkaniowy stał się zagadnieniem społecznym świata współczesnego. Powstają i rozwijają się żywiołowo miasta giganty, pełne sprzeczności i niekonsekwencji, w których problemy komunikacji, zaopatrzenia, higieny stają się niemal nierozwiązalne w przestarzałych systemach społecznych. Odtąd problem mieszkaniowy „wyszedł” z czterech ścian, odtąd stał się wielkim zagadnieniem urbanistycznym i ekonomicznym, rozwiązywanym w różnych krojach odmiennie, w zależności od układu sił wytwórczych, stopnia cywilizacji i kultury. W Polsce obok ogólnego zacofania odziedziczyliśmy nie spotykane w dziejach zniszczenia wojenne. Oba te elementy stały się główną przyczyną wyjątkowo trudnej sytuacji mieszkaniowej, której skutki odczuwamy do dziś.