PROJEKTOWANIE WNĘTRZ MIESZKAŃ I DOMÓW

domy aranżacje wnętrz, Małgorzata Mierzwińska Projektant Wnętrz

Zasadniczym, węzłowym, pomieszczeniem w mieszkaniu jest pokój ogólny. Już sama nazwa wskazuje na urządzanie mieszkań bo jego wszechstronne, różnorodne praznaczenie. Tu koncentruje się codzienne życie rodziny. Ważnym założeniem staje się racjonalne rozłożenie podstawowych funkcji dla zagadnienia domy aranżacje wnętrz: snu, odpoczynku, pracy, jedzenia w jednym wnętrzu przy zachowaniu jego przestronności, dobrej komunikacji, higieny i wygody. Aby uniknąć ogólników, jako zasadę wprowadzamy omawianie poszczególnych zagadnień no konkretnych przykładach. Oferta projektowania i aranżacji wnętrz przykłady te oparte będą na układach wnętrz typowych budynków mieszkalnych, masowo u nas obecnie budowanych. Z zagadnieniem tym spotykamy się więc w codziennej praktyce.

Przykład, który rozważymy, dotyczy pokoju w małym mieszkaniu o powierzchni około 24 m² . Mieszkanko składa się z pozbawionej światła naturalnego kuchenki 2,15 m², łazienki 1 ,95 m², maleńkiego korytarzyka raz sporego pokoju o powierzchni 17,40 m². Załóżmy, że lokatorami będzie młode małżeństwo. On zapracowany, zalatany inżynier, ona kończąca studia adeptka filologii. Typowy budynek i nowoczesne projekty wnętrz domów, to typowe mieszkanko typowy, jak na razie, układ rodzinny. Omawiany pokój będzie więc nie tylko uniwersalny, ale i jedyny całym mieszkanku. Musi zatem zadanie swoje spełniać niezwykle precyzyjnie.

Projekt urządzenia wnętrza, powinny ilustrować rysunki. Pierwszy z nich to plan wyjaśniający układ wnętrza, wykonany w skali widok całości oglądany z góry. Drugi z rysunków będzie widokiem perspektywicznym całości wnętrza od strony wnęki sypialnej z tym jednak, że dla zwiększenia czytelności ściany zasłaniające zostały na rysunku usunięte. Bardziej wnikliwa i urządzanie wnętrz mieszkań oraz obserwacja rysunków wskazuje na tendencję pewnego podziału wnętrza widzimy wyraźnie sprzęty zgrupowane w kilku niezależnych od siebie zespołach. Podział taki wynika z funkcji wnętrza ogólnego, w którym jada się, śpi, wypoczywa i pracuje.