Projektowanie wnętrz Warszawa

Projektowanie wnętrz Warszawa

Niebezpieczeństwo takie potencjalnie istnieje i dlatego typowe mieszkanie współczesne traktować możemy wyłącznie jako półfabrykat, półprodukt, który poddać trzeba obróbce, dalszemu rozwinięciu. Adaptacja tako zmierzać będzie przede wszystkim do ścisłego sprecyzowania układu funkcji uzależnionych od konkretnych warunków rodzinnych i obyczajów życia mieszkańców. Obok postulatu racjonalnego współczesne mieszkanie musi, mimo ograniczeń przestrzennych, zaspokoić również poza funkcjonalne ambicje jednostki, stać się musi odbiciem jej postawy estetycznej i kulturalnej w aspekcie najtrudniejszym w konfrontacji z praktyką życia codziennego. Droga od radosnej chwili otrzymania kluczy do chwili pełnego wyposażenia i urządzenia wnętrza jest trudna i długa. Otrzymujemy puste pudełka pokoi, właściwe pole działania dla wytrawnego architekta wnętrz, w naszej pracy jednak jesteśmy pozostawieni sami sobie, podobnie do naszych praprzodków; z tą różnicą, że wymagania i ambicje hominis sapientis wzrosły od tamtego czasu niepomiernie.