• A003_salon-pomorze-zachodnie
  • A007_salon-pomorze-zachodnie
  • A009_salon-pomorze-zachodnie
  • A013_salon-pomorze-zachodnie

Pomorze zachodnie

Salon cegła
MGArchitekci_Gosia

Oczywiście, cegła występować powinna w rozsądnej ilości, na przykład wyłącznie na jednej ze ścian lub nawet fragmentami częściowo przykryta tynkiem. Cegła musi być, rzecz jasna, bardzo starannie ułożona, również spoiny w takim wypadku muszą być specjalnie obrobione. Fakturę ścian trudno jednak potraktować samoistnie. Powinna stać się ona elementem jakiejś większej całości kompozycyjnej, znaleźć musi uzupełnienie w układzie wnętrza i w jego charakterze.

Małgorzata Mierzwińska

-

MGArchitekci