Szukam architekta wnętrz

Gwałtowny rozwój przemysłu pociągnął za sobą nie spotykaną dotąd koncentrację mas ludzkich w miastach. Problem mieszkaniowy stał się zagadnieniem społecznym świata współczesnego. Powstają i rozwijają się żywiołowo miasta giganty, pełne sprzeczności i niekonsekwencji, w których problemy komunikacji, zaopatrzenia, higieny stają się niemal nierozwiązalne w przestarzałych systemach społecznych. Odtąd problem mieszkaniowy „wyszedł” z czterech ścian, odtąd stał się wielkim zagadnieniem urbanistycznym i ekonomicznym, rozwiązywanym w różnych krojach odmiennie, w zależności od układu sił wytwórczych, stopnia cywilizacji i kultury. W Polsce obok ogólnego zacofania odziedziczyliśmy nie spotykane w dziejach zniszczenia wojenne. Oba te elementy stały się główną przyczyną wyjątkowo trudnej sytuacji mieszkaniowej, której skutki odczuwamy do dziś. Konflikt pogłębiły jeszcze wielkie przesunięcia demograficzne, które chyba porównać można z osławioną wędrówką ludów. Jak w tej sytuacji potoczyła się nasza najnowsza mieszkaniowa epopeja? Najpierw był romantyzm mariensztacki, później bogactwo pseudo ozdobnych Emdeemów. W tym ostatnim wypadku powtórzyła się znana już historia wtłaczania nowej funkcji użytkowej w nieodpowiednie przestarzałe formy. Po tych kosztownych dość wahaniach została wreszcie znaleziona jedyna w naszych warunkach skuteczna odpowiedź na rosnące wciąż trudności: uprzemysłowienie procesów budowlanych. Trzeba przyznać, że w tej dziedzinie ostatnie lata przyniosły ogromny postęp. Uprzemysłowienie i mechanizacja w coraz szerszym zakresie eliminują tradycyjne metody budowania. W fabrykach domów wytwarza się seryjnie zunifikowane elementy budynków Na placu budowy dokonuje się wyłącznie montażu tych elementów i przeprowadza niezbędne wykończenia. Nasuwa się pytanie, czy osiągane efekty ekonomiczne idą w porze z postępującą jakością ostatecznego produktu, jakim jest oddawane do użytku, przeciętne, statystyczne mieszkanie. Odbiorca tegoż mieszkania okazał się jednak surowym egzaminatorem i choć wymagania jego nie są zbyt wygórowane opinia jest jednoznacznie negatywna i, niestety, obiektywnie uzasadniona.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *