Aranżacje wnętrz projekty

Aranżacje wnętrz projekty

Z pewną przykrością trzeba stwierdzić, że do dziś zachowane na ścianach jaskiń proste linearne rysunki, przedstawiające sceny z polowań, czy wizerunki zwierząt, znacznie przewyższają treścią i smakiem artystycznym bohomazy, które tak często z upodobaniem wieszamy na ścianach współczesnych wnętrz. W miarę rozwoju form życia jaskinie przestały w pełni zaspokajać potrzeby mieszkaniowe ludzkości. Coraz częściej trzeba było opuszczać je w celu poszukiwania nowych terenów łowieckich. Poza tym w miarę postępu cywilizacyjnego człowiek coraz poważniej zaczynał interesować się rolnictwem i hodowlą, trzeba więc było szukać odpowiednie j gleby, którą nie zawsze znajdowano w pobliżu jaskiń. Zresztą jaskinie nie mogły pomieścić wszystkich rodzin, które zaczęły rozrastać się w rody, plemiona i szczepy. Trzeba było pomyśleć o budowie mieszkań. Powoli człowiek poznawał wartości izolacyjne drewna, trwałość kamienia, uczył się cenić glinę jako lepiszcze bloków skalnych.